Tanssi näkyväksi -hanke (2016)

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää Keravan tanssiopiston tanssin perusopintojen laajan linjan oppimisympäristöä ja lisätä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa. Esimerkiksi kuvattua esitysmateriaalia voidaan käyttää osana oppilaan arviointia, oppimista ja harrastamista. Tanssioppilaiden oppiminen syventyy ja myös heidän mediataitonsa kehittyvät osana tanssinopiskelua. Tavoitteena on luoda uudenlaista oppimista tukeva, yhteisöllinen ja viihtyisä ilmapiiri.

Hankkeessa tanssinopettajia koulutetaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Heille järjestetään myös kurssi tanssielokuvien tekemisestä. Yhtenä hankkeen tavoitteista onkin tanssin, musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen.

Yhteyshenkilö: Jaana Reinikka, jaana.reinikka(a)keravantanssiopisto.fi ja Jutta Setälä, jutta.setala(a)keravantanssiopisto.fi


Keravan tanssiopisto on myös mukana useissa paikallisissa yhteistyöhankkeissa.

Keravan Harrastepolku (2016-2017)

Hankkeessa Keravan kaupungin Vapaa-aikavirasto kehittää yhteistyössä Kasvatus- ja opetusviraston ja taideoppilaitosten, seurojen ja järjestöjen kanssa harrastustoimintaa 1.–9.-luokkalaisille koululaisille. Harrastepolkujen avulla pyritään tutustuttamaan ja aktivoimaan keravalaisia lapsia ja nuoria kaupungin, seurojen ja järjestöjen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Harrastepolku tarjoaa elämyksellisen oppimisympäristön, joka tukee oppimista ja tuo vaihtelua tavanomaiseen luokkaopetukseen. Oppimiskokemus myös syvenee ja rikastuu, kun ympäristö on uusi ja opettajina toimivat liikunnan ja kulttuurin erityisosaajat.

Yhteyshenkilö: Viivi Virtanen, viivi.virtanen(a)keravantanssiopisto.fi

Liikkuva koulu (2016-2017)

Hanke on hallituksen kärkihankkeita, ja sen tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä.

Yhteyshenkilö: Viivi Virtanen, viivi.virtanen(a)keravantanssiopisto.fi

Taidetivoli logoKeravan Taidetivoli (2016-2017)

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Keravan Kasvatus ja opetusvirasto, Keravan Opisto, Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto ja Keravan tanssiopisto. Taidetivoli kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja se kestää kolme lukukautta, syksystä 2016 vuoden 2017 loppuun.

Taidetivolissa järjestetään kuvataide-, musiikki- ja tanssikaruselleja varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa. Hankekauden aikana päiväkodeissa toteutetaan yhteensä 18 taidekarusellia ja alakouluilla yhteensä 32 taidekarusellia.

Yhteyshenkilöt: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi, ja Jaana Reinikka, jaana.reinikka(a)keravantanssiopisto.fi

PopUp Sipoo (2016-2017)

Hankkeessa järjestetään koululaisille harrastekerhoja eri puolilla Sipoota.

Yhteyshenkilö: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi

Koulujen kerhotoiminta (syksy 2017)

Syksyllä 2017 järjestetään kolme kerhoa: Temppuja ja tanssia -kerho Kalevan koululla, Dance Hop & Street dance -kerho Sompion koululla sekä Street dance -kerho Kurkelan koululla.

Yhteyshenkilö: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi